Welkom bij NGK Langerak

De Nederlands Gereformeerde Kerk van Langerak is een streekgemeente. De gemeenteleden komen uit Langerak en omliggende plaatsen, zoals uit Nieuwpoort, Groot-Ammers, Streefkerk, Schoonhoven, Bergambacht, Ameide, Tienhoven, Noordeloos en andere dorpen. Met 700 leden is onze gemeente één van de grotere binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk, die in totaal 32.000 leden telt.

  

Bethelkerk en Koningskerk gaan samen verder

Op zondag 19 mei ondertekenden de kerkbesturen van de Bethelkerk (NGK) en Koningskerk (GKv) een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij de samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’. De dankbaarheid en blijdschap over de éénwording kreeg vorm in een dankdienst aansluitend aan de ondertekening. Lees verder 

Nieuws

Komende dienst

15 december 2019

3e Advent

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. H. Bruins
Ouderling van dienst Jeannet Blonk-Schilt

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Micha 6: 1-8
De gerechtigheid van de HEER

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

Impactdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte: Timon

22 december 2019

4e Advent

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Jelly van Aken-Schaafsma

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Micha 7:1-7 en 18-20
Gods trouw aan zondige mensen

Link naar liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. D.A. Lagewaard

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Kosten gebouwen
2e Collecte: Eredienst

24 december 2019

Kerstavonddienst in de Bethelkerk
aanvang 19.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

25 december 2019

Kerstfeest
Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Jelly van Aken-Schaafsma

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Micha 5:1-4 en Lucas 2:1-8
De Messias komt

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Kinderkerstfeest
2e Collecte: Eredienst